Historie

 

Na místě dnešní restaurace U Zímů stála již pravděpodobně ve středověku zemědělská usedlost. První písemná zpráva je z roku 1609, kde je usedlost zmiňována v nejstarší pozemkové knize jako grunt Hanse Pošty. Dalším majitelem byl Honza David . Od něho také zřejmě pochází nejstarší název hostince „U Honzů“. V roce 1650 převzal usedlost i s hostincem syn Jan David. Novému majiteli bylo 8.7.1650 uděleno privilegium, že nemusel robotovat na panském, ale s tou podmínkou, že bude pilně prodávat pivo zdickým, chodouňským a bavoryňským obyvatelům a tak zvyšovat důchod Jeho Milosti císařské. Kdyby však pivo nečepoval, ztratí právo na své výhody. Jan David, který se narodil kolem roku 1600 měl také nelichotivou přezdívku „ Jelito“. S manželkou Dorotou narozenou asi v roce 1610 měl pět synů „ Šimona, Daniela, Linharta, Sebastiana a Jiřího“. Poslední z nich Jiří ( 1647-1713 ) - kněz, jezuita, PhDr., učitel, misionář a spisovatel se řadí vedle Dr. V.J. Rosy - apelačního rady a autora několika spisů k významným osobnostem pocházejicím ze Zdic 17 století. Jeho bratr Linhart narozen 1635 převzal hostinec a hospodářství po smrti Jana Davida v roce 1662. S manželkou Rosinou měl asi 8 dětí. Z nich Matěj narozen 1861, převzal usedlost a šenk taktéž po smrti otce v roce 1723. Ale ještě téhož roku zemřel a vdova Ludmila Davidová se zanedlouho provdává za Víta Holečka ze Zdic. Ten ale usedlost nevlastnil. Tu a hospodu s jedním masným krámem zakoupil v roce 1742 za pouhých 685 zlatých Matěj Merhaut . Ale i on zanedlouho zemřel a vdova Rosina vše prodala za pouhých 840 zlatých Ferdinandu Vlachovi v roce 1749.

Za nového majitele celá usedlost vyhořela, ale F. Vlach vše znovu vystavěl a tak dále zde byl výčep piva a kořalky, masný krám a prodej soli. Ale v roce 1763 je zde zase nový majitel Josef Merhaut , kterému vdova Rosina Vlachová vše přenechala za pouhých 840 zlatých. Je zajímavé, že ještě v 80 letech 18 století splácel Jan Merhaut určité splátky potomkům Matěje Davida. V nové pozemkové knize je roku 1797 zapsán jako majitel Josef Merhaut. V roce 1811, tedy v době Napoleonských válek se stávají majiteli usedlosti a hostince, stále s názvem „ U Honzů “, František Čáslavský a jeho manželka Klára. V roce 1821 ovdověla a v roce 1828 se svojí dcerou Annou prodala hostinec Marii Frýdlové. Odtud byl nový název „ U Frýdlů „. V roce 1864 dle stavební smlouvy mezi Josefem Frýdlem a Marií Francovou je uzavřeno spoluvlastnictví, na selskou živnost a zároveň hospodu a masným krámem ve Zdicích č.p. 7, za přínos věna od 4500 zlatých. V případě, že jeden z manželů zemře stává se druhý z manželů vlastníkem veškerého majetku, ale s podmínkou, že příbuzným zemřelé strany vyplatí 2500 zlatých. Až do té doby byl hostinským Václav Frýdl, otec Josefa a to už od roku 1828. Ale v pozemkové knize se o něm nepíše nic. Hostinský Josef Frýdl provedl některé drobné stavební úpravy v roce 1898. Tehdy byla provedena přístavba budova sálu a spolkové místnosti - sídlil zde spolek Palacký a občanská beseda Zdík, později Baráčníci. Rovněž v obytné části ve dvoře bylo přistavěno patro s pavlačí. Celý objekt hostince tak dostal podobu, která byla známa až donedávna, kdy došlo k nové přístavbě. Na počátku 20 století zde byly ještě chlévy a stodola. V té době se vžil nový název hostince „ U Pelců „ . Ten přetrval mnoho let po té, když už ho tato rodina nevlastnila a užíval se i v éře socialistického pohostinství. Jan Pelc zemřel někdy na začátku 20 století a majitelem se stal syn Rudolf.Za něho se užíval i název „ Hotel U Pelců „ . Sloužil tedy i k ubytování hostů.

Po smrti Rudolfa Pelce v roce 1915 se stala majitelkou jeho sestra Evženie, provdaná Komárková. A když ta zemřela v roce 1923 se stala majitelem její manžel Václav Komárek. Ten byl pošmistrem a zřejmě z toho důvodu pak i hostinec prodal. Jako nájemníci se uvádějí od konce 20 století Alois Zbuzek a Rudolf Jansa. A v roce 1934 Jaroslav Ficenec. V té době byl pravděpodobně již majitelem Arnošt Svoboda – obchodník z Humpolce. V roce 1941 se stal nájemcem Jaromír knězů. V letech 2 světové války jsou již hostinské pokoje přeměněny na byty a uvádí se šest nájemníků, včetně rodiny nájemce restaurace.

Po únoru 1948, kdy dochází k postupné socializaci hostinců, je zde nejdříve komunální podnik Zdic a pak RAJ ( restaurace a jídelny ) Hořovice. Celý objekt je však nadále v soukromém vlastnictví Arnošta Svobody. MNV Zdice se snaží dostat objekt do svého vlastnictví - chce zde zřídit kulturní dům. Přesto, že majitel A. Svoboda, který vlastní ještě dva domy v Humpolci a proto je označován jako třídní nepřítel, zůstává vlastníkem a to až do konce roku 1958. V roce 1959 zde došlo k znárodnění celého objektu. Postupně došlo k opravě budovy restaurace a v 70 letech byl z jedné místnosti upraven kiosek. Pamětníci si jistě vzpomenou na vedoucí či číšníky Josefa Krupičku, Karla Abraháma, Josefa Humla, Mirka Kajla, Václava Závoru či servírku Soňu Cinkovou a vedoucí Věru Kajlovou. Posledním vedoucím v éře socialistického pohostinství byl Karel Pešek.

Po roce 1989 byl objekt po restituci navrácen potomkům původního majitele Janě a Arnoštovi Svobodovým z Humpolce. V roce 1991 zde začali podnikat nynější majitelé, manželé Josef a Jaroslava Zímovi, kteří mají syny Davida a Josefa. Ti pak v květnu 1993 usedlost i odkoupili a začali s postupnou přestavbou celého objektu. V roce 2004 se část domu u restaurace zbořilo a na jeho místě vyrostla překrásná zahradní restaurace s grilem a příjemným posezením. Na Jaře roku 2007 zde začala další rekonstrukce. Nad celou restaurací bylo nutné vyměnit střechu a při té příležitosti se celý prostor zvýšil o jedno patro. 

Zatím poslední rekonstrukcí prošla restaurace v roce 2018. Konkrétně šlo o prostory výčepu a salónku.

Script logo Script logo